Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygg og eiendom

Bygg og eiendomsforvaltningenHovedoppgavene for bygg og eiendom består i drift, vedlikehold og renhold av kommunens bygninger. Dette inkluderer saksbehandling, utleie, innleie, kjøp og salg av bygninger og eiendommer samt salg av bolig- og næringstomter fra felt utbygd av kommunen. Videre jobber en med administrasjon av kommunale feste- og framfestetomter.

Ansatte

  • Bygg -og Eiendomssjef
  • Avdelingsingeniør
  • Klima og Energiansvarlig
  • Rådgiver
  • Renholdsleder
  • Driftsledelse
  • 41 renholdere
  • 7 driftsoperatører
  • 3 fagarbeidere

Bygningsmassen

Totalt eier Eigersund kommune ca 150 store og små bygninger. Av større bygg kan nevnes rådhuset, Egersund kulturhus, Egersundshallen, Lagård sjukeheim, 9 skoler, 6 barnehager, 4 bo- og servicesentre samt bygningsmassen på Slettebø. Bygningene inneholder blant annet 169 eldreboliger og 108 PU-boliger. Totalt disponerer Eigersund kommune 337 kommunale leiligheter

Mer fra Bygg og eiendom

Miljøfyrtårn

En del av miljøfyrtårnordningen

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Eigersund kommune er en Miljøfyrtårn-kommune og har foreløpig avtale med en virksomhet som sertifiserer på vegne av oss.

Gravemaskin på tomt

Regler for tildeling av tomter

Disse reglene gjelder for tildeling av boligtomter og næringstomter i felt som er opparbeidet av Eigersund kommune og forvaltes av rådmannen eller den som rådmannen bemyndiger. Vedtatt av Eigersund kommunestyre den 24.01.2005.

Kontakt

Telefon: 51 46 83 02

Besøksadresse

Nytorget 9, 4370 Egersund - Lerviksgården 2.etasje

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Ansatte:

Reidar Ørmen
Driftsoperatør - 47 46 51 57

Reymond Leo Bendiksen
Driftsoperatør - 90416567

Tommy Birkeland
Driftsoperatør - 51 46 50 32

Frode Bru
Driftsleder - 47811669

Paul Eikeland
Fagarbeider - 91646374

Paul Gravdal
Driftsleder - 95774283

Jarle Ims
Klima og energiansvarlig - 51 46 80 84

Ragnhild Hagen Iversen
Driftsoperatør - 95045186

Ole Leth Jensen
Driftsoperatør - 95127993

Åge Johnsen
Bedriftseletriker - 47475509

Bjørn Inge Kristensen
Driftsoperatør - 47976877

Finn Rune Lenes
Fagarbeider - 47465149

Øyvind Lindø
Fagarbeider - 91612626

Bjørnar Nilsen
Avdelingsingeniør - 51 46 80 91

Hilde Ramsland
Rådgiver - 51 46 83 19

Odd Inge Sæstad
Driftsleder - 51 49 12 64

Eirik Saltrø
Bygg og eiendomsjef - 51 46 83 02

Terje Vanglo
Driftsoperatør - 95 77 42 84