Målgruppe

Innbyggere i kommunen som ønsker å føre opp melde- og søknadspliktig byggetiltak og andre instanser som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende i en byggesak.

Eksterne linker

Lovverk / hjemmel

  • Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
  • Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner
  • Kommuneplanen
  • Kommunale forskrifter/vedtekter