Onsdag 29. mars 2017 inviterer kommunen til cafedialog der du kan fortelle hva som er viktig for deg når vi nå skal revidere kommuneplanen og utvikle nye mål og strategier for fremtiden, samt utarbeide tiltak for å redusere vårt utgiftsnivå med 3,7 % dvs. kr 34,5 mill med helårseffekt i 2019.

Merk at møtet er flyttet fra torsdag 16. mars til onsdag 29. mars, men vil foregå som planlagt på Helleland Grendehus.

Program

  • 19:30 - 19:45 En god kommune for alle v/ordfører Odd Stangeland
  • 19:45 - 20:15 Felles innledning  v/ folkehelsekoordinator Hans Olav Østebrøt
  • 20:15 - 21: 45 Dialog rundt bordene om hva skal til for å skape en god kommune for alle, når vi har knappe ressurser
  • 21:45 - 22:00 Veien videre ved rådmann Gro Anita Trøan

Notater fra forrige runde med Cafedialog

I februar ble det hold Cafedialog i Egersund hvor det kom inn mange innspill og forslag til forbedringer av Eigersund kommune sine tjenester. Alle forslagene er nå renskrevet før de går til videre behandling. Se notatene her.