Hellvik barnehage

Som et forebyggende tiltak inntil vi har mer oversikt over smittesituasjonen vil tre kohorter i Hellvik barnehage bli bedt om å holde seg hjemme. Barnehagen vil inntil smittesituasjonen er avklart, gå over til rødt nivå.

Sannsynligheten om smitte er i utgangspunktet vurdert som lav, men vi velger allikevel å gjøre dette forebyggende tiltaket inntil vi har fått svar på tester på aktuelle nærkontakter. Hensikten er å begrense mulig og unngå en ukontrollerbar smittesituasjon i barnehagen.

Smittesituasjonen i seg selv gir ikke behov for testing med mindre noen har symptomer, men dette vil bli avklart i løpet av onsdag 13 – torsdag 14. januar og vi vil komme tilbake med mer informasjon så fort som mulig til de det gjelder. Vi ber om at de det gjelder holder seg hjemme som om de er i karantene inntil ny melding kommer fra kommunen.

Alle foresatte kontaktes av barnehagen med SMS og telefon.

Hellvik skole

Som et forebyggende tiltak inntil vi har mer oversikt over smittesituasjonen vil en kohort samt flere voksne på Hellvik skole bli bedt om å holde seg hjemme.

7 klasse og ungdomstrinnet får onsdag 13. januar hjemmeundervisning, dette av praktiske årsaker for å kunne drifte skolen. Skolen vil inntil smittesituasjonen er avklart, gå over til rødt nivå.

Sannsynligheten om smitte er i utgangspunktet vurdert som lav, men vi velger å gjøre dette forebyggende tiltaket inntil vi har fått svar på tester på aktuelle nærkontakter.

Smittesituasjonen i seg selv gir ikke behov for testing med mindre noen har symptomer, men dette vil bli avklart i løpet av onsdag 13 eller torsdag 14. januar. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så fort som mulig til de det gjelder. Vi ber om at de det gjelder holder seg hjemme som om de er i karantene inntil ny melding kommer fra kommunen.

Alle foresatte kontaktes av barnehagen med SMS og telefon.

Dalane Videregående skole

En klasse på Dalane videregående er blitt definert som nærkontakt og har fått melding om å gå i karantene. Alle det gjelder er varslet om dette.

Som et forebyggende tiltak inntil vi har mer oversikt over smittesituasjonen ber vi i tillegg om at to klasser ved Dalane videregående skole bli bedt om å holde seg hjemme.

Sannsynligheten om smitte er i utgangspunktet vurdert som lav, men vi velger allikevel å gjøre dette forebyggende tiltaket inntil vi har fått svar på tester på aktuelle nærkontakter.

Smittesituasjonen i seg selv gir ikke behov for testing med mindre noen har symptomer, men dette vil bli avklart i løpet av onsdag 13 – torsdag 14. januar og vi vil komme tilbake med mer informasjon så fort som mulig til de det gjelder. Vi ber om at de det gjelder holder seg hjemme som om de er i karantene inntil ny melding kommer fra kommunen.

Mistanke om smitte?

Bekymret for at noen i husstanden er smittet? Folkehelseinstituttet har laget noen testkriterier for koronavirus her. Du kan melde deg eller dere opp for testing her.