Årsaken er en ren menneskelig svikt ved at det har blitt brukt feil kode når personene ble registrert i datasystemet.

Vi beklager feilen og vil selvfølgelig rette det opp umiddelbart dersom det er andre som har fått faktura på vaksinering. Som nevnt innledningsvis, så har vi kun funnet at det har skjedd i 3 tilfeller, men vi undersøker naturlig nok saken videre.

Du kan ta kontakt med kommunens veiledningstorget dersom du skulle ha fått faktura på vaksinering hos Eigersund kommune. De har telefon 51 46 80 00 og epost veiledningstorg@eigersund.kommune.no 

Vær også oppmerksom på at det er en del forsøk på svindel når det gjelder vaksinering, noe Nasjonal Sikkerhetsmyndighet informerte om i februar i sin artikkel NSM advarer mot vaksinesvindel

Lurer du på din plass i vaksinekøen eller har andre covid-spørsmål, se vår temaside med lokal informasjon om covid-19.