Nocospray er en kompakt desinfeksjonsrobot som med en turbin omdanner hydrogenperoksid til gass og tilintetgjør alle typer mikroorganismer, en meget effektiv metode for desinfeksjon av rom, flater og utstyr.

Foruten Eigersund kommune sin bruk av roboten kan den også lånes av næringslivet. Lånet er gratis, men en betaler selv for desinfiseringsmiddelet som en bruker. Kontakt veiledningstorget for mer info.

Relaterte lenker

Mulighetskommunen Eigersund