Bygg og eiendomsforvaltningen

Bygg og eiendomsforvaltningenHovedoppgavene for bygg og eiendomsforvaltningen består i drift, vedlikehold og renhold av kommunens bygninger. Dette inkluderer saksbehandling, utleie, innleie, kjøp og salg av bygninger og eiendommer samt salg av bolig- og næringstomter fra felt utbygd av kommunen. Videre jobber en med administrasjon av kommunale feste- og framfestetomter.

Ansatte

  • Bygg -og Eiendomssjef
  • Avdelingsingeniør
  • Klima og Energiansvarlig
  • Rådgiver
  • Renholdsleder
  • Driftsledelse
  • 41 renholdere
  • 7 driftsoperatører
  • 3 fagarbeidere

Bygningsmassen

Totalt eier Eigersund kommune ca 150 store og små bygninger. Av større bygg kan nevnes rådhuset, Egersund kulturhus, Egersundshallen, Lagård sjukeheim, 9 skoler, 6 barnehager, 4 bo- og servicesentre samt bygningsmassen på Slettebø. Bygningene inneholder blant annet 169 eldreboliger og 108 PU-boliger. Totalt disponerer Eigersund kommune 337 kommunale leiligheter.


Gravemaskin på tomt

Regler for tildeling av tomter

Disse reglene gjelder for tildeling av boligtomter og næringstomter i felt som er opparbeidet av Eigersund kommune og forvaltes av rådmannen eller den som rådmannen bemyndiger. Vedtatt av Eigersund kommunestyre den 24.01.2005.

hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

  • Telefon: 51 46 83 02

Besøksadresse

Nytorget 9, 4370 Egersund - Lerviksgården 2.etasje

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Ansatte:

Reidar Ørmen
Driftsoperatør - 47465157

Reymond Leo Bendiksen
Driftsoperatør - 90416567

Tommy Birkeland
Driftsoperatør - 51 46 50 32

Frode Bru
Driftsleder - 47811669

Paul Eikeland
Fagarbeider - 91646374

Paul Gravdal
Driftsleder - 95774283

Jarle Ims
Prosjektleder - 51 46 80 84

Ragnhild Hagen Iversen
Driftsoperatør - 95045186

Ole Leth Jensen
Driftsoperatør - 95127993

Åge Johnsen
Bedriftseletriker - 47475509

Bjørn Inge Kristensen
Driftsoperatør - 47976877

Finn Rune Lenes
Fagarbeider - 47465149

Øyvind Lindø
Fagarbeider - 91612626

Bjørnar Nilsen
Avdelingsingeniør - 51 46 80 91

Hilde Ramsland
Rådgiver - 51 46 83 19

Odd Inge Sæstad
Driftsleder - 51 49 12 64

Eirik Saltrø
Bygg og eiendomsjef - 51 46 83 02

Terje Tønnessen
Prosjektleder - 51 46 83 27

Terje Vanglo
Driftsoperatør - 95774284