Det var ordfører Odd Stangeland, rådmann Gro Anita Trøan og senterleder Ingunn Helland Nilsen som tok i mot prisen på vegne av kommunen. Kommunens prosjektleder for pårørendesatsingen Mari Skaara Omdal var dessverre forhindret fra å delta.

MariVi er svært glade for at andre ser det betydelige arbeidet som har blitt lagt ned i dette viktige prosjektet, og ikke minst at den innsatsen som blir gjort, blir sett og verdsatt.

Hovedkriteriene for å få prisen er bla at kommunen har:

 • Systematisk arbeid for pårørende med tydelige planer for arbeidet.
 • Samarbeid innad i kommunen og utad til lag og organisasjoner i kommunen når det gjelder pårørendetiltak.
 • Involvering av pårørende.

Arbeid med pårørende er viktig for kommunen og vi kan bla nevne følgende områder der vi jobber med dette:

 • Eget prosjekt fra 2018 med systematisk arbeid for bedre ivaretakelse av pårørende i kommunen.
 • Prosjektet har som mål at alle pårørende, både barn, unge og voksne opplever trygghet i sin pårørenderolle og føler seg ivaretatt av ansatte i helse- og omsorgstjenesten
 • Vi har egen politisk vedtatt pårørende strategi.
 • For å få systematiske tilbakemeldinger og måle vårt arbeid, gjennomføres det kommunal pårørendeundersøkelse annet hvert år, fra 2018. Det gir grunnlag for videreutvikling av pårørendestrategien og felles retningslinjer for samhandling med pårørende.
 • Opprettet eget bruker- og pårørenderåd på et av bo- og servicesentrene som pilot og mal for øvrige enheter.
 • Det er systematisk kompetanseheving på pårørendearbeid med for ansatte der bla enhetenes etikkontakter også er ressurspersoner i dette arbeidet.
 • V i har godt samarbeid med aktuelle interesseorganisasjon og våre ansatte skal systematisk gi pårørende informasjon om disse og deres tilbud, både lokalt og ellers.
 • Ikke alle tenker på barn og unge som pårørende, vi har derfor lagd egne retningslinjer for barn og unge som pårørende.
 • Pårørendearbeid er ikke kun et anliggende for helse og omsorg, men for hele kommunen. For å ha fokus på dette arrangerer vi derfor egen fagdag i samarbeid med interesseorganisasjoner, men også de pårørende trenger "påfyll" og dette gjør vi bla gjennom folkemøte som inspirasjonskveld «Vi er alle pårørende». Påfyll gis også gjennom vårt lavterskelkurs «Kurs i mestring av belastning».
 • Vi er nå midt oppe i en pandemi der spesielt forholdet til de pårørende ble utfordret med besøksrestriksjoner. Det ble derfor lagd egne retningslinjer for samspill med pårørende under pandemien, og bla anskaffet nettbrett for videosamtaler med pårørende.
 • I disse dagene fikk vi ansatt egen 100 % stilling som aktivitør og livsgledekoordinator, der Samspill med pårørende» er en del av ansvarsområdet. 
 • For å bidra til dialog og kommunikasjon med de pårørende, bruker vi en egen nettside og egne Facebooksider for mange enheter.
 • Vi har et regionalt samarbeid i Dalane og helseforetaket om pårørende arbeid.

Men ingenting hadde blitt gjort uten dyktige, dedikerte og svært motiverte ansatte og samarbeidspartnere. Vi vil benytte anledningen til å takke hver enkelt, men vil gi en spesiell honnør til vår prosjektleder Mari Skaara Omdal.

Det er Pårørendesenteret som står bak prisen og tildelingen avgjøres av en egen jury. Prisen består av et spesiallaget trykk fra den norsk-islandske kunstneren Bjørg Thorhallsdottir og en sjekk på 10.000 kroner som skal gå til ytterligere kompetansehevende pårørendetiltak blant kommunens ansatte.

Juryen består av representanter fra:

 • Pårørendesenteret
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • NKS veiledningssenter for pårørende i Nord Norge
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
 • Nettverk for pårørendeforskning
 • KS
 • Fjorårets vinner: Fredrikstad kommune

Aktuelle lenker

Pårørendeprisen-bilde.jpg