Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Er du pårørende?

Egersund visefestival i parkenHvem er pårørende? En pårørende er en slektning, venn, eller annen relasjon som føler omsorg eller ansvar for noen som har en funksjonsnedsettelse, er fysisk eller psykisk syk, rusavhengig, spillavhengig, innsatt i fengsel, eller som har gått bort.

Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg. Hvem som er pårørende og hvilke rettigheter pårørende har, er lovfestet i pasient og brukerrettighetsloven.

Eigersund kommune ønsker å være imøtekommende, støttende og lyttende til pårørende. Målet er at alle pårørende i Eigersund kommune; barn, unge og voksne opplever trygghet i sin pårørenderolle, og føler seg ivaretatt av ansatte i helse- og omsorgssektoren.

For å støtte deg i rollen som pårørende har kommunen blant annet samlet informasjon om hva som finnes av tilbud og tjenester i Eigersund kommune og i regi av andre.


Pårørendesenteret i Stavanger

Pårørendesenteret i Stavanger

Tilbyr veiledning, kurs og grupper for pårørende i alle aldre. Her finnes nyttig kunnskap for deg som er pårørende. Nettstedet inneholder tips, råd og oversikt over rettigheter. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Barn som pårørende

Barn som pårørende

Har en av foreldrene dine blitt syke? Er mor eller far ofte lei seg? Eller er du mye hjemme alene?

Voksne som pårørende

Voksne som pårørende

Pårørende gjør en stor og viktig innsats for sine nærmeste! De er mødre og fedre. De er ektefeller og barn. De er søsken og venner. I pårørendeundersøkelsen som ble gjennomført i kommunen høsten 2018 kom det frem at det er viktig for pårørende å vite hvor de kan henvende seg for å hjelpe sine nærmeste.

Rådhus

Prosjekt samspill med pårørende

Eigersund kommune har fått midler fra Fylkesmannen for å styrke samspillet mellom pårørendeomsorg og offentlige omsorgstjenester. Prosjektleder jobber med å kartlegge, systematisere og kvalitetssikre kommunen sitt samarbeid med pårørende.

Pårørendestrategi

Pårørendestrategi

Prosjektgruppen i samspill med pårørende har gjennom sitt mandat fått i oppgave å utarbeide en pårørendestrategi for Eigersund kommune.

Pårørendekontakt

Anna Elise Ekroll