Det var også viktig for dem og tidlig få oversikt over avlastningstiltak i kommunen, åpenhet om sykdom og informasjon om bruker- og interesse organisasjoner.

Det kan være tungt å være pårørende, særlig hvis en står i krevende omsorgsoppgaver over tid. Mange sliter seg ut. Mange blir syke – både fysisk og psykisk.

Nye lovbestemmelser skal sikre at pårørende får en tydeligere plass i helse- og omsorgstjenesten. Den skal sikre at pårørende blir møtt av offentlige tjenester som samarbeider med dem, veileder dem, støtter dem og gir avlastning ved behov.

Pårørendes bekymringer er ofte knyttet til den personen en står en pårørenderolle til. Den som er pårørende glemmer ofte seg selv og sin egen helse. Kommunens veiledning og opplæring skal ikke bare handle om hva den som er syk trenger. Den skal også handle om hva den som er pårørende trenger. Hva er viktig for deg?

Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som pårørende. Hva kommunen tilbyr av tjenester til de som mottar helse- og omsorgstjenester, tilbud i kommunen til deg som er pårørende og organisasjoner og tilbud utenfor kommunen.

Akutte tilfeller

Ta kontakt med legevakten ved akutte tilfeller – 116 117.

Vold eller overgrep

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi 112 eller Barnevern:51 46 84 00(ukedager 8-15, kveld og helligdager 02800) Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.

Relaterte lenker

Aktiviteter og avlastning

Kurs og seminar-tilbud

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

Organisasjoner

Selvhjelp

Her finner du informasjon om psykiske helseutfordringer og selvhjelp: