Hverdagsrehabilitering - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hverdagsrehabilitering

print.png email  .png

Hverdagsrehabilitering i Eigersund

Avdelingens oppgave er å legge til rette for at de brukerne som er i stand til det, kan bo lengst mulig hjemme, mestre hverdagslige oppgaver, delta i et sosialt liv og oppleve verdighet.

Er hverdagsrehabilitering noe for deg?

Er det aktiviteter du har likt å gjøre og du kunne tenkt deg å ta opp igjen (hjemme, nærmiljøet, foreninger, arrangement el.lign)? Kanskje har du vært syk og må ha hjelp til ting i det daglige? Er det noe av det du får hjelp til i dag som du ønsker å trene på for å få til selv igjen?

Da kan kanskje hverdagsrehabilitering være aktuelt for deg!

hverdagsrehabilitering-mann.jpg

Hverdagsrehabilitering er et tilbud som gis hjemme hos deg og/eller i ditt nærmiljø. Hovedprinsippet er at DU bestemmer hva som er viktig for deg og setter mål for hva du ønsker å få til av ulike aktiviteter i hverdagen din. Medarbeidere i hverdagsrehabilitering er opptatt av at du skal nå dine mål og vil jobbe sammen med deg for at du skal oppnå mål du har satt deg.  De kommer hjem til deg for en samtale og sammen legger dere en plan for hvordan du kan få til det du ønsker. Du må være forberedt på å gjøre en egeninnsats i en tidsperiode. Det er fint hvis du informerer dine nærmeste hva du jobber mot, slik at også de kan bidra til at du får til det du ønsker. Hvis faglige vurderinger viser at andre tilbud i kommunen din kan gi deg større sjanse for å oppnå det du ønsker, vil medarbeiderne veilede deg videre på dette.

Hverdagsrehabilitering består av et tverrfaglig team med ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeider.

Hverdagsrehabilitering handler om å legge til rette for at de som er i stand til det, kan bo lengst mulig hjemme, mestre hverdagslige oppgaver, delta i et sosialt liv og oppleve verdighet.

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til deg som søker om helse- og omsorgstjenester fra kommunen for første gang, og/eller har fått et  funksjonstap og søker om mer tjenester. Det kan være pga en skade, som for eksempel lårhalsbrudd, generell alderssvekkelse eller en sykdomshistorie som har gjort at du trenger hjelp for å kunne klare deg selv. I stedet for å bli tilbudt hjelp, vil du bli trent opp til selv å kunne klare deg mest mulig selv.

Hverdagsteamet kommer hjem og gir oppfølging og veiledning i din bolig. Ditt hjem har optimale forutsetninger for opptrening; her kan du bevege deg innenfor kjente omgivelser. Mål(ene) settes opp i et samarbeid mellom deg og hverdagsteamet. Det kan være å kle på seg, lage mat, handle, gå tur med hunden eller andre hverdagslige gjøremål.

Tiltakene/treningen gjennomføres i lag med hverdagsteamet og er tilpasset slik at du kan trene på egen hånd eller i lag med f.eks pårørende. Etter en avgrenset periode på 4 uker avsluttes oppfølgingen av Hverdagsteamet. Målet er at du da klarer å utføre flere av dagliglivets gjøremål helt eller delvis selv.

Alder eller diagnoser er ikke avgjørende for å få Hverdagrehabilitering. Tilbudet er gratis.

Relaterte lenke

Relaterte dokumenter


hus.png Kontakt oss

Adresse

Håndverkshuset
Gamle Sokndalsveien 38
4370 Egersund