Mulighetskommunen Eigersund

Egersund havn og sentrumUtfordringer på arbeidsmarkedet er grunnen for omstillingskommune. Hovedmålet med prosjektet skal være å øke tallet arbeidsplasser og reduser ledigheten.

Jakten på de originale fargene

Jakten på de originale fargene

Fargeprosjekt i Egersund

Eigersund kommune ønsker å sette fokus på den verdifulle vernede bebyggelsen i Egersund sentrum. Målet er å finne de originale fargene til bygningene og å stimulere huseierne til å male husene i samsvar med dette. Mulighetsprosjektet vil utarbeide og trykke opp en fargeveileder som forteller om prosjektet. Interesserte huseiere, fargeforhandlerne i Egersund og andre interesserte kan se denne og byen kan dermed bli en harmonisk fargepalett.

Mulighetskommunen-positiv

Ny logo og profil er utarbeidet for omstillingsprosjektet

Ny profil for "Muligheter i Eigersund"

Omstillingskommune-prosjektet er døpt om til "Muligheter i Eigersund"
Megabite Jæren & Dalane vant anbudet og har levert ny profil, ny logo og en informativ informasjonsfolder.
Ny logo og profil skal følge alt av materiale som Muligheter i Eigersund leverer.

Informasjonsfolder

Mulighetskommunen Eigersund

Anbudskonkurranse visuell profil og informasjons-folder

Eigersund kommune ved omstillingskommune-prosjektet inviterer til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med inngåelse av kontrakt for visuell profil og utarbeidelse av  informasjon folder. Informasjonsfolderen ønsker vi å sende ut til alle husstander og næringslivet i kommunen. Formålet med anskaffelsen er å dekke informasjonsbehovet til omstillingskommune-prosjektet.

Blå åker muligheter

fra omstillingskommune-prosjektet

Kriterier ved søknad om prosjektmidler "Nye, lønnsomme arbeidsplasser"

Omstillingskommune prosjektet har satt av kr 500 000 for 2018 hvor eksisterende og nye bedrifter kan søke om midler til prosjekt de mener kan skape nye, lønnsomme arbeidsplasser.

På notpose Egersund Net

Omstillingsstyrets verktøy

Handlingsplan 2018

Handlinsplanen er omstillingsstyret sitt overordna verktøy for å vurdere, prioritere og sette i gang tiltak og prosjekter. Den er basert på den overordna omstillingsplanen for 2018 - 2023 og det er tiltak for hver av de tre programområdene med beskrivelser og tiltak.

Egersund i omstilling

Langsiktig tidsperspektiv

Omstillingsplan 2018 - 2023

Omstillingsplanen er det sentrale styringsdokumentet i omstillingsarbeidet og har et tidsperspektiv fra 2018 til 2023. Omstillingsplanen svarer på de utfordringer som ble avdekket i analysearbeidet gjennomført i startegi- og forankringsfasen. Planen beskriver de innsatsområdene som omstillingsstyret mener vil gi de 120 nye arbeidsplassene som er prosjektets mål.

Firmabesøk

Omstillingskommunen Eigersund

Hva er gjort så langt i omstillingsarbeidet?

Eigersund kommune ble tildelt status som omstillingskommune av Rogaland Fylkeskommune 23. mars 2017. Bakgrunnen for omstillingsarbeidet var at Eigersund kommune ble hardt rammet av den høye arbeidsledigheten som kom som følge av oljenedturen i 2015.

hus.png Kontakt oss

Kontakt

Telefon: 51 46 80 65
Mobil: 977 99 369
E-post

Postadresse

Postboks 580, 4379 Egersund

Omstillingskommune

Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og Kommuneplanutvalget er satt som referansegruppe. Hovedmålet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten.

- Nå trenger vi din hjelp

- Praktiske opplysninger spørreundersøkelse næringsutvikling

- Hva er fremtiden for næringslivet i Eigersund?

- Valg av styre for Omstillingskommune 2017-2019

- Omstillingsstyre søker kandidater