Eldreombudet

print.png email  .png

Voksenopplæring og helse og omsorg Eldreombudet kan du kontakte hvis du ønsker råd og veiledning, ikke får de helse og velferdstjenestene du trenger, er misfornøyd med de tjenestene du mottar eller ønsker bistand til å løse konflikter.

Eldreombud Sigrund Berge Midbrød har kontor i Spinnerigaten 15, bak voksenopplæringssenteret. Hun er tilgjengelig tirsdager kl.11.30 til 13.30 i uke 2, 4, 6, 8 osv. Man kan enten ringe i aktuelt tidsrom, eller møte opp på kontoret. Målgruppen er Innbyggere over 67 år som trenger veiledning/ hjelp i forhold til helse og velferdstjenester. Tlf: 51 46 80 74 eller 488 69 417


hus.png Kontakt oss
  • Tlf: 51 46 80 74/488 69 417

Besøksadresse

Lerviksgården
Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Detaljert kontaktinformasjon

kommunevaapen.png Åpningstider
11:30 - 13:30 i partallsuker.