Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmesykepleie og Miljøtjeneste

print.png email .png

2 vest rehabilitering, bronsefigur på utsiden

Tjenestetilbudet er delt opp i

 • Hjemmesykepleien Distrikt 1 og Distrikt 2.
 • Miljøtjenesten Sentrum/Blåsenborg, Miljøtjenesten Slettebø/Lagård og Miljøtjenesten Slettebø/Aktivitetssenter

Vedr. søknader i helse- og omsorgstjenester, brukes eget søknadsskjema som kan fås ved henvendelse til sonen, eller lastes ned nederst på siden her.

Tjenester det kan søkes om

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Matombringing
 • Trygghetsalarm
 • Avlastningsopphold for eldre
 • Omsorgslønn
 • Kommunal bolig
 • Serviceleilighet
 • Plass i bofellesskap
 • Sykehjemsplass
 • Dagsenter
 • Bistand fra kreftsykepleier
 • Avlastning for funksjonshemmede barn og unge i den kommunale avlastningsboligen

Ytterligere informasjon om hvilke tjenester som kan bli gitt, fåes ved henvendelse til soneleder i den respektive sone.

Relaterte lenker

Relaterte dokumenter


hus.png kontakt oss

Hjemmesykepleien Distrikt 1

Spinnerigaten 17

Leder:  51 46 42 03 / 907 21 983
Kontor  51 46 42 15 (12:00-15:00)
Mobil: 911 64 023 / 908 78 608 (07:15-22:30)

Hjemmesykepleien Distrikt 2

Sjukehusveien 58

Mobil: 404 49 901
Kontor: 51 46 88 91 (12:00-15:00)
Leder: 472 84 469

Miljøtjenesten Sentrum / Blåsenborg

Årstadtunet, Johan Wittrupsvei 2
Leder: 51 49 56 71 / 907 22 025

Blåsenborg: 51 49 39 99 / 950 24 113 / 926 50 625
Miljøterapeut 1 : 916 15 701

Damsgårdsgaten 9: 51 49 39 99 / 950 24 113 / 926 50 625
Avlastningsbolig: 51 49 41 79 / 488 91 997

Mosterveien 15, Nygaten 9: 482 79 472
Miljøterapeut 1: 474 62 273

Kjeld Buggesgt. 17: 481 49 505
Koordinator unge:  51 49 40 70 / 474 56 109

Hestnes bofellesskap: 969 48 955
Miljøterapeut 1 : 969 48 948

Miljøtjenesten Slettebø / Lagård

Steingården

Leder:   51 46 13 53 / 950 24 120

 • Botiltak Langevatn: 907 67 381/ 990 80 932
 • Rygleveien: 51 46 88 91 / 906 97 346                  
 • Tomannsboligen: 51 49 87 33
 • Ryggjagården: 51 46 59 12
 • Rogalandsgården: 51 49 29 37
 • Blåsenborg: 51 49 36 36               

Miljøtjenesten Slettebø / Aktivitetssenter

Steingården

Leder: 51 46 13 51 / 907 22 012

 • Aktivitetssenteret: 51 49 38 98
 • Bærumsgården, Bakkebøvn. 22: 51 49 36 45
 • Fløygården, Bakkebøvn. 20: 51 49 36 99
 • Kvernstua, Bakkebøvn. 8: 51 49 26 88
 • Midtstua, Kiss og Leiv Tveitsvei 12: 489 98 185
 • Solskar, Bakkebøvn. 18: 51 49 30 87