Helsestasjonen

Helsestasjonen i Eigersund holder hus i Skriveralmenningen 2.

Åpningstider

Sentrum helsestasjon Man-fre 08:00-12:30
Eigerøy helsestasjon Man-ons09:00-13:00
Helleland helsestasjon Tirsdag 09:00-13:00
Hellvik helsestasjon Mandag 09:00-13:00
Helsestasjon for ungdom Tirsdag 14:00-16:00
Rundevoll helsestasjon Man, tirs, ons og fredag 09:00-13:00


 

Barn

Helsestasjon for barn

Helsestasjonen har som mål å ivareta spebarns og småbarns fysiske, psykiske og sosiale helse. Tilbudet omfatter tiltak som kan fremme helse og forebygge sykdom.
Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmede dekker elever i aldersgruppen 5-18 år ved grunnskoler (inkl. de private skolene) samt Dalane videregående skole i kommunen. Vi arbeider helsefremmende og forebyggende i forhold til elevenes helse, trivsel og sikkerhet. Time avtales med helsesøster på skolen.
Helsestasjonen om høsten

Forholdsregler ved smittsomme barnesykdommer

I denne samleartikkelen finner du informasjon om en del smittsomme barnesykdommer som brennkopper, vannkopper, helvetesild og hodelus.
Barnehage

Når må barna holdes hjemme fra barnehagen?

Helsestasjonen har utarbeidet en brosjyre som skal deles ut til alle foreldre med barn i barnehagene i Eigersund. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om når barnet ditt er friskt nok til å være sammen med andre barn. Det vil være lettere å avgjøre om du skal holde deg hjemme med barnet eller ikke ut fra informasjonen i brosjyren.

Grøne Bråden skole

Når må barna holdes hjemme fra skolen?

Det er mye usikkerhet og forskjellige beskjeder på når barn bør være hjemme fra skolen. I samarbeid med helsesøstrene og skolene har vi nå blitt enige om å bruke denne brosjyren som utgangspunkt.

Sentrum helsestasjon

Helsestasjon for ungdom (14-20 år)

Helsestasjon for ungdom er en helsetjeneste for alle ungdommer mellom 14 og 20 år. Du kan treffe lege, helsesøster eller jordmor hvis du trenger råd, informasjon eller en prat. Tilbudet er gratis, vi har taushetsplikt og det er ingen timebestilling.

Høstlige himmel og farger

Svangerskapsomsorg

Jordmor tilbyr svangerskapskontroll for alle gravide i Eigersund kommune. Denne tjenesten finner du i Skriverallmenningen 2.

Helsestasjonen vaksine

Vaksinering

Mandag formiddag, tirsdag ettermiddag og annenhver onsdag formiddag tilbys vaksinering og rådgiving for utenlandsreiser. Husk å bestille time i god tid. Det deles også ut informasjonsmateriell og brosjyrer for interesserte. Kontakt oss på telefon: 51 46 81 50.

hus.png Kontakt oss
  • Telefon: 51 46 81 50
  • Faks: 51 46 81 49

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund.

Besøksadresse

Skriveralmenningen 2
4370 Egersund

Ansatte:

Helsestasjon for ungdom
- 51 46 81 56

Tone Lise Endresen Aase
Helsesøster - 51 46 81 50

Sissel Grastveit
Helsesøster - 51 46 81 37

Bente Oddane Gundersen
Jordmor - 51 46 81 72

Torild Høyland
Sekretær - 51 46 81 50

Gunhild Totland Helset
Helsesøster - 48891567

Tove Helvig
Helsesøster - 51 46 50 56

Hilde Hetland
Helsesøster - 51 49 28 82

Linn Iversen
Helsesøster - 51 46 81 50

Cathrine Netland
Helsesøster - 51 46 36 56

Liv Jorunn Hetland Nordvoll
Helsesøster - 51 46 81 53

Karianne Eie Pettersen
Helsesøster - 51 46 81 54

Gerd Lillian Refsland
Jordmor - 51 46 81 70

Tina Rosenblad
Ledende helsesøster - 51 46 81 51

Åshild Slettebø
Helsesøster - 51 46 81 56

Grete Høie Tengesdal
Helsesøster - 51 46 81 37

Inger Marie Vassbø
Helsesøster - 51 46 81 50

filer.png Filer for nedlastning
Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
448Kb   2015-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
425Kb   2015-04-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
583Kb   2010-10-28
/images/icons/16x16/pdf.gif
367Kb   2010-10-28