Økonomi - Eigersund kommune Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomi

print.png email  .png

Eldreombudet holder hus i Rådhuset 2. etasje

Hovedoppgaver til seksjonen er knyttet mot overordnet økonomiforvaltning, skatteinnkreving og regnskapsføring.

Eigersund kommune benytter følgende tre hovedregnskaper: Driftsregnskap / -budsjett, investeringsregnskap/-budsjett og balanse.

For de to førstnevnte benyttes en intern kontoplan som samsvarer med organisasjonsmessig oppbygging i kommunen. Ved rapportering til offentlige myndigheter, konverteres data til et format som samsvarer med gjeldende krav.

I balansen er det foretatt en obligatorisk sektorvis inndeling som viser hvilken instans fordringen/ gjelden refererer til. Regnskapet er videre ført etter anordningsprinsippet slik kommunale regnskapsforskrifter krever.

Anordningsprinsippet er et finansielt orientert budsjett- og regnskapssystem som viser anskaffelse og anvendelse av midler, og der alle kjente utgifter/ utbetalinger og inntekter/innbetalinger føres i det regnskapsår postene hører til. Videre benyttes bruttoprinsippet, noe som gjør at tall i driftsregnskapet "blåses opp". Eksempelvis vil tilskudd til private barnehager inntektsføres som statstilskudd og utgiftsføres som overføring til andre.

Investeringer aktiveres til anskaffelseskost, tomteverdi og utstyr kan være inkludert. Inventar, utstyr, maskiner og lignende med en økonomiske levetid utover to år og med en anskaffelsespris på 50.000 kroner eller mer, er ført i kapitalregnskapet i henhold til vedtatte retningslinjer. Det benyttes lineære avskrivninger.


Norges loverInnkjøp

Her finner du regeleverket til offentlige anskaffelser (innkjøp) som gjelder for Eigersund kommune. Virksomhetene i kommunen har et stort behov for å kjøpe inn varer og tjenester for å kunne gjennomføre alle de tjenestene kommunen daglig tilbyr sine innbyggere. For å få en mest mulig effektiv innkjøpsprosess er det viktig med gode rutiner. Les mer.

hus.png Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 3 etg.
Bøckmans gate 2