Det var under et arrangement i Kommunens Hus i Oslo at helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, og nesteleder i KS, Sven Tore Løkslid delte ut Etikkprisen for 2022 til Eigersund kommune.  Eigersund kommune var nominert sammen med Oslo Kommune KEK og Modum kommune.

Det var noen stolte prisvinnere fra kommunen som tok i mot prisen. Ordfører Odd Stangeland, kommunalsjef helse- og omsorg Ingeborg Havsø, sykepleier Regine Salvesen og kreftkoordinator Else Beth Bårdsen, aktivitør og livsgledekoordinator Anna Elise Ekroll representerte kommunen.

Vi er rett og slett stolte av det gode arbeidet som blir lagt ned her, til beste for våre brukere, ansatte og vårt tjenestetilbud.

Dette er et resultat av et systematisk og langvarig arbeid der de ansatte i Helse- og omsorgsavdelingen i kommunen har hatt etikk på dagsorden, gitt det prioritert og latt det gjennomsyre den daglige driften. Dette gjenspeiles i begrunnelsen til fagjuryen. 

Eigersund kommune fikk denne begrunnelsen av fagjuryen

"Eigersund kommune kan vise til et langvarig og solid etikkarbeid. Arbeidet er satt inn i planverk, og alle nivåer i kommunen har etisk refleksjon, inkludert kommunalsjefens stab. Etikk inngår i alt kvalitetsarbeid, og fagjuryen syntes det var spennende å lese eksempler fra tjenestene om effekten av arbeidet. Det tenkes helhetlig ved at etikk-kontakten også er pårørendekontakt, slik at brukerperspektivet blir ivaretatt fra flere perspektiv. Det sier noe om synergieffekt at Eigersund kommune også har vunnet Pårørendeprisen. Etikkarbeidet er bredt, og det er gode planer for videre spredning og styrking av etikksatsingen.  Fagjuryen ønsker Eigersund kommune alt godt med det videre etikkarbeidet."

Som det ble nevnt i fagjuryen begrunnelse, ble Eigersund årets pårørendekommune i 2020.

Om etikkprisen

Etikkprisen er en del av arbeidet til KS sammen med kommunene om samarbeid om etisk kompetanseheving der dette skal bidra til å heve den etiske kompetansen i de kommunale helse- og omsorgtjenestene, slik at brukerne opplever at deres verdighet og integritet styrkes.

Fagjuryen 2022 har bestått av følgende personer:

 • Reidun Førde, professor emerita ved Senter for medisinsk etikk (leder av fagjuryen for Etikkprisen 2021)
 • Bjørn Sjøvold, Regionsdirektør i KS
 • Thorstein Ouren, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
 • Ingvar Skjerve, rådgiver i Fagforbundet
 • Mildrid Haugrønning Søndbø, Leder av Rådet for sykepleieetikk i Sykepleieforbundet

Prisen på 100 000,- kroner deles ut til en kommune/bydel/virksomhet som driver et systematisk praksisnært etikkarbeid med en målsetting om å styrke brukerens opplevelse av verdighet og integritet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Etikkprisen skal synliggjøre og løfte det systematiske etikkarbeidet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Fagjuryen vektlegger

 • at brukernes opplevelse av verdighet og integritet er styrket
 • at den etiske kompetanse hos ledere og medarbeidere er styrket
 • at etikkarbeidet bedrer kvaliteten på tjenestene
 • at brukermedvirkning styrkes
 • etikkarbeidet engasjerer ledere og medarbeidere i organisasjonen
 • etikkarbeidet er forankret i kommunen (toppleder‐, mellomleder‐, medarbeidernivå)
 • etikkarbeidet er systematisk, varig og dokumenteres.
 • I tillegg vil nytenkning, kreativitet og innovative løsninger i etikkarbeidet vektlegges.

Etikkprisen har tidligere blitt vunnet av USHT Innlandet (2021) Bærum kommune (2019), Flora kommune (2018), Sykehjemsetaten i Oslo kommune (2017), Askim kommune (2016), Larvik kommune (2015), Haugesund kommune (2014) Sula kommune (2013), Halden kommune (2012) og Gjøvik kommune (2011).