I samråd med gruppelederne og rådmannen har ordføreren besluttet å flytte kommuneplanutvalgets behandling av sak 1/19 - Revidering av kommuneplanen for Eigersund kommune 2018 - 2030 1. gangsbehandling fra møte fredag 18.1.2019 til et nytt og ekstraordinært møte

onsdag 30.1.2019
kl. 1800 (Merk tid)

Årsaken er tilbakemeldinger fra utvalgets medlemmer om behov for mer tid til å gjennomgå sakens dokumenter og innspill i saken.

Det gjøres oppmerksom på at kommuneplanutvalget fortsatt skal ha møte som planlagt fredag 18.1.19, kl 0900, men at agenda for dette møtet først og fremst blir en gjennomgang av arealdelen, innspill og bestemmelser. Rådmann ønsker flest mulig spørsmål blir sendt inn på forhånd for å sikre gode og forberedte svar.

For saksdokumenter vises til tidligere utsendte dokumenter, samt kommunens nettside for kommuneplan.

Møtet i KPU 20. februar 19 står fortsatt ved lag for å ha avsatt tid til videre forankring om det skulle være nødvendig. Det kan også tenkes brukt til en «åpen høring», og/eller om møtedato endres til senere i høringsprosessen, noe som eventuelt KPU vil avgjøre.

Alle møtene er åpne for publikum og holdes i formannskapssalen på rådhuset.