10.2.2020, kl 1520

Siste oppdatering fra Fylkesmannen i Rogaland er at vannstanden kan bli noe lavere enn tidligere antatt, men at det fortsatt vil være vært høyt. 

Faren øker fra 10.02.2020 kl. 23:00 og antas å nå høyden 11.02.2020 kl. 03:00.

Du kan lese mer på nettsidene til Meteorologisk institutt og på varsom.no 

Kommunen sender ut følgende befolkningsvarsling nå i ettermiddag:

SMS
Rødt varsel høy vannstand langs kysten.Se info https://www.eigersund.no Vurder å ta båten opp på land, sikre løse gjenstander i båthus og i strandsonen.

Talemelding
Rødt varsel. Høy vannstand langs kysten.Se info kommunens nettside Eigersund..n o . Vurder å ta båt opp på land, sikre løse gjenstander i naust og i strandsonen. 

E-post
Rødt varsel høy vannstand langs kysten.Se info https://www.eigersund.no Vurder å ta båten opp på land, sikre løse gjenstander i båthus og i strandsonen.

Har du ikke fått melding, da kan det være at du ikke er registrert. Les i vår artikkel Eigersund kommune ønsker å nå deg i kriser mm hvordan du kan sikre deg at du får meldinger.


9.2.2020, kl. 2150

Det var mandag formiddag oransje farevarsel som er ikke ekstremt, men har potensiale til å gi skader i Rogaland i områder som er utsatt. Pr. nå ser det ut som vannstanden vil ligge rundt 156 cm over sjøkartnull mellom kl. 1100 og 1200 i morgen formiddag. Det er omlag 10 cm. under "Didrik" for en måned siden.


9.2.2020, kl 2110

The extreme weather Elsa (red level warning) - risk of very high sea level 10.-11. February 2020

The Norwegian Meterological Institue has issued a warning of the extreme weather Elsa causing very high sea level along the coast of Agder, Vestlandet south of Stad and Møre og Romsdal. Monday night the water level is expected to be extremely high, estimated 80-100cm above chart datum. This article will be updated when new information is available. 

09.02.20, 4.45 pm

Sand bags are available for those who need it. Come to the area where the city tent is located, Monday morning between 9 and 12 on the 10th of February 2020.

09.02.20, 2.35 pm

Warning from the Norwegian Meterological Institue:

Agder: Warning for the area between Langesund and Åna-Sira. Monday evening and Monday night the water level is expected to be extremely high, estimated 85-100 cm above chart datum. More information about the tides and water level can be found at sehavniva.no

Vestlandet south of Stad: Warning for the area between Åna-Sira and Stad. Monday night the water level is expected to be extremely high, estimated 80-100 cm above chart datum. More information about the tides and water level can be found at sehavniva.no

For more information about the warning, visit the website https://www.yr.no/nb/ekstrem/elsa

 

What can you do when warnings are issued?

The Directorate for Civil Protection (DSB) has created the webpage sikkerhverdag.no/en/, which is also translated into English. Under Topics - «Being prepared» you will find many tips to what you should do and how you can prepare yourself for different situations such as flood, storm, during a power cut, etc.

 


9.2.2020, kl 16:45

Vei- og utemiljø stiller opp med tilbud om sandsekker til de trenger det. Møt opp på bytelttomten fra kl 0900-1200 mandag 10 februar 2020.


9.2.2020, kl 1435

​Varslet fra Meteorologisk institutt:


Agder
Varsel: Varsel for strekningen Langesund til Åna Sira: Mandag ettermiddag og natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 85-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Vestlandet sør for Stad
Varsel for strekningen Åna Sira til Stad: Natt til tirsdag er det ventet ekstremt høy vannstand, estimert 80-100 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Se mer informasjon om varslet på nettsidene til  Meteorologisk institutt

Elsa ekstremvær.png

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
I vår artikkel Når varsler Eigersund kommune om ekstremvær mm?  finner du informasjon om når og hvordan Eigersund kommune videreformidler ulike beredskapsvarsler. Du finner også mer informasjon om de ulike aktsomhets- og farenivåene gult, orange og rødt.

 

Hva kan du selv gjøre ved slike varsler?
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no og på siden Beredskap finner du mange tips til hva du bør gjøre og hvordan du kan forbedrede deg for ulike situasjoner som flom, storm, når strømmen er borte mm.

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Dette finner du mer informasjon om på siden Råd om egenberedskap

Hva gjør du?

  • Har du eiendom utsatt for høy vannstand, sikre etter beste evne gjenstander og verdier. Kontakt forsikringsselskap ved vannskade.
  • Har du småbåt, sjekk at fortøyningene tåler vinden og variasjonene i vannstanden. Forvinner den på havet, kontakt Rogaland brann og redning.
  • Sørg for at gjenstander på brygger, kaier og ellers langs kysten er sikret.
  • Det er meldt mye regn i dagene som kommer. Hold sluker og rister på egen eiendom åpne, og sjekk gjerne hos en bortreist nabo.
  • Fjern løv, rusk og rask som kan gi tette rister og sluker langs fortau, langs veier og i gata der du bor