Viser til tidligere utsendt varsel om oppstart av planarbeid med Reguleringsplan for boliger gnr.2, bnr. 154 m.fl., Færevik - plan nr. 2018 0001.

Det varsles herved om en endring i forhold til tidligere varsel, da planen også vil søke å legge til rette for bygging av en mindre enebolig på del av gnr. 2 bnr. 20, i tillegg til de to varslede boligene på gnr. 2 bnr 154. Den planlagte nye boligen vil ligge innenfor varslet planområde. Se vedlegg.

Innspill

Eventuelle innspill og kommentarer til det videre planarbeidet bes sendt til Aros Arkitekter AS v/ Ingvild K. W. Røst, Langgata 10, 4306 Sandnes, eller elektronisk til ikr@aros.no, innen 12.04.2019. Merknader vil normalt ikke bli besvart direkte, men vil bli referert og kommentert av Eigersund kommune når planforslaget legges frem for politisk behandling.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker