Grunnen til at slike utleieleiligheter er så strengt regulert, er at bygningsloven stiller krav til blant annet takhøyde, lydforhold, lysforhold og brannsikkerhet. Videre er det krav om uteareal og parkeringsmuligheter på tomten. Leietakere har krav på god bokvalitet.

Eiers ansvar

Er det etablert ulovlige boforhold med store sikkerhetsmangler vil man som utleier være ansvarlig for menneskene som bor i leiligheten. Om det begynner å brenne og noen dør, er utleier faktisk ansvarlig for leieboernes liv.
I saker som dette har leietakerne ikke noe ansvar for den ulovlige situasjonen.

Sjekkliste

Eigersund kommune har utarbeidet en sjekkliste som er ment som en veiledning for å undersøke tilstanden til ”din” leilighet. Selv om det kan krysses av for alle punkter betyr ikke dette at leiligheten er godkjent. Sjekklisten gir kun en indikasjon på om de viktigste kravene er ivaretatt. Det er kun kommunen som kan godkjenne leiligheten.

Søknad om godkjenning skal sendes til Eigersund kommune. Søknaden skal være utarbeidet av et kvalifisert foretak som kan godkjennes som ansvarlig. Dette foretaket skal dokumentere tilstanden til leiligheten.

Statens bygningstekniske etat

Alle krav som skal dokumenteres i søknaden finnes på hjemmesiden til Statens bygningstekniske etat, be.no. Byggmestere, arkitekter, konsulentfirma osv. vil normalt være kvalifisert for å utarbeide en slik søknad.

Relaterte dokumenter