Reguleringsplan og bestemmelser er tilgjengelig på kommunens kartløsning under «arealplaner/reguleringsplaner» . Reguleringsplan og bestemmelser vil være avgjørende for om prosjektet ditt er søknadspliktig og/eller avhengig av for eksempel søknad om dispensasjon.

På hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet  er det nettbasert veiledning for å finne ut om ditt prosjekt forutsetter søknad etter plan og bygningsloven.

Dersom det viser seg at du må søke, så anbefaler vi deg som er førstegangssøker å følge denne veilederen. Da vil du enkelt finne de riktige søknadsskjemaene.