Noen av de vanligste rettighetene som tinglyses i forbindelse med byggetillatelser og delingstillatelser er avtaler om bruksrett til parkeringsplass, veirett, rett til båtfeste, rett til å ha vann- og kloakkledning over naboens grunn. Andre rettigheter kan være plikt til å være medlem i velforening, byggeforbud, deleforbud, salg- og pantsettelsesforbud og så videre.

Hvilke type rettigheter og avtaler som kan tinglyses er regulert i Tinglysingsloven § 12.

Det viktigste er at avtalen må gjelde rett til å bruke eller til å få et gode knyttet til en annen persons eiendom, eller at det avtales forpliktelser eller begrensinger i måten eieren selv kan bruke sin egen eiendom.

Vi anbefaler at skjema på kartverkets hjemmeside benyttes ved tinglysning av rettighet i fast eiendom.