Fra 2020 er det forbudt å fyre med fossil olje. Tankene vil ha en del restvæske som må tømmes på en forsvarlig måte. Videre vil selve tanken etter forurensningsloven defineres som forurensning siden den ikke lenger har en funksjon. Tanken kan også utgjøre et hinder ved fremtidig bruk og utvikling av eiendommen.  Utgangspunktet er derfor at tanken og innholdet må fjernes.

Det kan likevel være grunner for å la tanken bli liggende igjen. Hvis oljetanken skal bli liggende, må søknad sendes til post@eigersund.kommune.no. Det er ikke formkrav til søknaden, så bruk gjerne en e-post eller et brev.

I søknaden må det opplyses om:

  • Plassering av tanken på situasjonskart. Situasjonskart kan du finne på kommunens kartløsning.
  • Type tank (glassfiber/stål e.l.) og størrelse (m3).
  • Beskrivelse av sanering (vasking/sandblåsing e.l.), hvem som utfører arbeidet og hvordan arealet vil fremstå etterpå (plen/gårdsrom/parkeringsplass e.l.)
  • Begrunnelse for hvorfor tanken ikke skal fjernes.

Alle må sende en melding til kommunen for å registrere at tanken er håndtert i henhold til forurensingsloven.

Forskrift

For mer informasjon, se Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Kontakt

Kontakt veiledningstorget på telefon 51 46 80 00 eller e-post veiledningstorg@eigersund.kommune.no ved spørsmål.