Det er kommunestyret i kommunene og fylkestinget i fylkeskommunene som selv velger ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år, og medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Første sak som var å velge leder for rådet ble holdt av ordfører Odd Stangeland som også hadde en kort orientering om ungdomsrådet og ønsket velkommen. Tomine Edvardsen Dyrnes ble valgt som leder og fikk deretter ansvaret for å lede resten av møtet. I neste sak som gjaldt nestleder ble Celine Remme valgt.

Saker behandlet

  • Valg av leder for Eigersund Ungdomsråd
  • Valg av nestleder for Eigersund Ungdomsråd mars 2020 - september 2021
  • Varighet av verv som medlem i Eigersund Ungdomsråd 2020 -2021/2022
  • Videre drift av Byteltet
  • Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund
  • Tjenester til barn og unge i Eigersund kommune
  • Status og satsinger Dalane barnevern
  • Møteplan 2020
  • Spørsmål og orienteringer

Relaterte lenker

Utvalg: Ungdomsrådet

L1011415.jpg

L1011420.jpg

L1011422.jpg

L1011466.jpg

Uten-navn-2.jpg

Uten-navn-3.jpg

Uten-navn-4.jpg

Uten-navn-5.jpg

Uten-navn-6.jpg