På møtet vil en gjennomgå prospektet som Eigersund, Lund og Sokndal kommune er blitt enige om og representant fra fylkesmannen i Rogaland, assisterende fylkesmann Harald Thune, vil orientere om bakgrunnen for kommunereformen. 

Et folkemøte uten motforestillinger kan fort bli kjedelig, ulike innledere er derfor invitert til å fortelle om fordeler og utfordringer som de ser ved en kommunesammenslåing.

Det vil bli paneldebatt hvor det også vil være god anledning til å stille spørsmål for publikume. Panelet vil bla bestå av ordfører Odd Stangeland (AP) og varaordfører og styreleder av Egersund næring og havn KF Leif Erik Egaas (H), gruppeleder Ruth Evy Berglyd (SP) som representere nei-siden og Arne Stapnes (H) som representerer ja-siden. Nå er det slik at en kommunereform også har konsekvenser for andre, ikke minst de 1400 ansatte i Eigersund kommune, kommunens ansatte vil derfor være representert ved Inger Elin Gridsvåg. For å få inn andre perspektiver vil ungdommen stille med Magnus Furre Gjerde som er elev på Dalane videregående skole, og næringslivet vil være representert ved Johan Aakre som er prosjektleder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen/Ressursgruppen for Dalane.

Har du spørsmål, men ikke lyst til å ta det på folkemøtet?
Send det inn til kommunen i forkant så vil spørsmålet bli besvart på folkemøtet av konst. rådmann Kristin B. Haugeland e-post. Spørsmålet må være sendt inn senest mandag 11. april kl 1400.

Hva: Folkemøte om vår nye kommune
Hvor: Aulaen ved Dalane videregående skole
Når: Mandag 11. april 18:00 – 19:30

Du finner mer informasjon om kommunesammenslåing her:

 

Bilde: iEgersund.no