På møtet ønsker vi å fokusere på samfunnsmessige og arealmessige utfordringer og problemstillinger kommunen står overfor i årene framover. Medvirkning fra befolkningen, næringslivet og andre står sentralt i planprosessen både når det gjelder kommuneplanens arealdel og landbruksplanen.

Formålet med folkemøtene er å informere om planarbeidet og høringsutkastet av kommuneplanen. Du kan og sende ditt høringsinnspill direkte til kommunen når det gjelder kommuneplanen innen 8 april.    

Møteoversikt

Egersund og Eigerøy Onsdag 30. mars 18:00 – 20:30 Kulturhuset, sal 2, Egersund
Hellvik Tirsdag 5. april 19:00 – 21:30 Brunnmyra, Hellvik
Helleland Onsdag 6. april 19:00 – 21:30 Landbrukssenteret, Helleland

Vi oppfordrer alle som har innspill eller har synspunkt på hvordan kommunen, bygdene og byen bør se ut i fremtiden til å komme på folkemøtene eller sende inn innspill. Det blir enkel servering og kaffe.

Relatert lenke