Innføring av matavfallskverner øker tilførselen av lett nedbrytbart organisk stoff til avløpsanleggene. Det vil også gi ulemper med økte utslipp der ledningsnette er av dårlig kvalitet og bygget etter fellessystemet. Utslipp til gammelt og utett ledningsstrekk vil også tiltrekke seg rotter.