Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gebyr og regelverk

Hovedside for vann og avløp.

Vann og skog i naturen

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Vedtatt av Eigersund kommunestyre den 20.11. 2010 i medhold av lov 31. mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forurensningsforskriftens kap.16, Kommunale vann- og avløpsgebyrer, endret 1 januar 2007.

Vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrer vedtatt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Forurensningsforskriften og Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Eigersund kommune.

Matavfallskvern

Forbud mot bruk av matavfallskverner

Det er nedlagt forbud for bruk av matavfallskverner i Egersund i bygninger som er tilknyttet offentlig avløpsnett. Vedtatt av Miljøutvalget 15.02.2005.