Kommunen har nå sendt ut vedtak til den enkelte barnehage om tilskuddet for 2011.

Tilskuddet ser slik ut for den enkelte barnehage:

 

Driftstilskudd

Kapitaltilskudd

Totalt tilsk. 2011

Jernhagen

2 632 923

232 034

2 864 958

Helleland

2 592 427

230 900

2 823 327

Raketten

2 743 551

241 784

2 985 334

Varden

4 016 387

349 115

4 365 503

Lykkeliten

5 632 744

549 878

6 182 622

Eigerøy

4 452 653

425 162

4 877 815

Robåten

5 059 627

472 606

5 532 233

Kiellandsskogen

7 142 830

631 100

7 773 930

Skattekisten

8 027 495

616 789

8 644 284

Hestnes

6 787 080

476 012

7 263 091

 

49 087 717

4 225 381

53 313 098

 

Som det fremgår er det totale beløpet som betales ut i overkant av 53 millioner kroner og er delt i to deler, en driftstilskudd og et kapitaltilskudd.

Beregningen er gjort med bakgrunn i ny forskrift for likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.

Beregning av det kommunale tilskuddet.
Det å gi et kommunalt tilskudd til private oppgaver er både en lovpålagt oppgave og en viktig finansieringskilde for den enkelte private barnehage, og kommunen er derfor nøye med å følge de statlige retningslinjene for hvordan dette tilskuddet skal beregnes. I 2010 var det flere klagesaker til Fylkesmannen i Rogaland fra de private barnehagene på at hvordan kommunen foretok foretatt beregningene av barnehagetilskuddet, bla på hvordan kommunen beregnet utgiftene til de kommunale barnehagene som er et av beregningskriteriene. Fylkesmannen konkluderte da med at kommunens beregninger ikke var feil.
For beregning av driftstilskuddet for 2011 har Eigersund kommune beregnet tilskuddet ut i fra budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Eigersund kommune har som forskriften legger opp til gitt ett påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet.

Det kommunale tilskuddet for 2011 omfatter driftstilskudd og kapitaltilskudd (til dekning av utgifter i forbindelse med bygg – for eksempel lån).

Når det gjelder kapitaltilskuddet har Eigersund kommune gitt tilskudd ut i fra nasjonale gjennomsnittssatser for kapitalkostnader per heltidsplass – fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Som ved tidligere år, bruker kommunen en statlig beregningsmodell for å regne ut hvor mye tilskudd den enkelte barnehage skal ha.
 

Du finner utfyllende informasjon om dette i en tidligere publisert artikkel om barnehagetilskuddet for 2011