Mye ild på øvelse

Slukking med blåseutstyr

Slukking med mye røyk