Frisklivstrening er et gruppetilbud for deg som trenger motivasjon og veiledning for å komme i gang med fysisk aktivitet. Du trenger ingen diagnose eller være syk for å delta. Treningen ledes av helsepersonell, og vi har utdannelse i hvordan tilpasse trening for ulike livsstilssykdommer og skader.

Store deler av året er vi ute i Vannbassengan og trener. Vi møtes to ganger i uken, hvor hver treningsøkt varer i én time. Kondisjonstrening foregår på sti og grusvei, mens vi har styrketrening på naturfitnessbanen på Låvaberget. Ta kontakt for en helsesamtale, så kartlegger vi behov og mål sammen og finner ut om frisklivstrening er noe for deg.

Under helsesamtalen får du også tilbud om å teste din fysiske form. Etter tre måneder med frisklivstrening tar vi en ny helsesamtale (og evt. test av fysisk form) for å peke ut kursen videre.

Egenandel: Kr. 300,- for tre måneder. Med denne egenandelen får du også tilgang til Frisklivssentralens øvrige tilbud i respektive periode dersom du ønsker det. Merk at andre tilbud krever påmelding.

Timeplan

Treningene er åpne for alle som har et tilbud på Frisklivssentralen.

Mandag

  • Utetrening 10.00 - 11.00. Vannbassengan. Oppmøte på P-plass

Onsdag

  • Utetrening 13.00 - 14.00. Vannbassengan. Oppmøte på P-plass
  • Utetrening 14:00 - 15:00. Vannbassengan. Oppmøte første Vannbasseng.

Målet med frisklivstreningen

  • Å legge til rette for en varig aktiv livsstil som en del av å ta vare på egen helse
  • Å gi kunnskap om det å være i fysisk aktivitet og hvordan trene
  • Å gi positive erfaringer og bevegelsesglede
  • Å finne andre tilbud i kommunen som kan passe dersom det er ønskelig
  • Å bedre den fysiske formen

Hvorfor være i fysisk aktivitet?

Det er etter hvert svært godt dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet gir store helsegevinster. Blant annet forebygger regelmessig fysisk aktivitet hjerte- og karsykdommer (høyt blodtrykk, hjerteinfarkt m.m.), diabetes type 2, benskjørhet, ulike krefttyper, muskel- og skjelettlidelser og fedme. I tillegg har også fysisk aktivitet en positiv effekt på din psykiske helse ved å forebygge angst og depresjon. Fysisk aktive personer forteller at de har mer overskudd og høyere livskvalitet enn fysisk inaktive personer.

De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet for voksne er 150 minutt per uke med moderat intensitet, eventuelt 75 minutt per uke med høy intensitet. Jo mer, jo bedre. Dose-respons-forholdet for fysisk aktivitet og helsegevinsten du oppnår flater ut ved svært høyt aktivitetsnivå. Det betyr også at dersom du er fysisk inaktiv, vil selv en liten økning i aktivitetsnivået utgjøre en stor helsegevinst.