Fyrlyssenteret er åpent mandager kl 15.00 – 19.00 og onsdager og fredager kl 10.00 – 15.00. I tillegg har vi tilbudet «I arbeid» hver tirsdag for inntil 5 deltakere hver gang. Fremmøte / påmelding senest kl 09.30 samme dag.

Fyrlyssenteret administrerer også salget av Gatemagasinet ASFALT som kommer ut med 6 nummer i året. Selgerne er mennesker med ruserfaring. For å bli selger må man registrere seg på salgskontoret. Her går man gjennom og skriver under på en salgskontrakt. Selgerne får en jobb der de selv bestemmer arbeidstid- og mengde, de får et arbeidsmiljø, de får et sosialt møte med mennesker som ofte har vegret seg for kontakt tidligere, og de får noe å stå opp til, bruke tiden sin på og tjene egne penger.