Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Fysioterapeuten kan

  • Utrede, kartlegge og behandle barn og unge med ulik funksjonsnedsettelse individuelt eller i grupper
  • Veilede foresatte og andre når det gjelder motorisk utvikling, stimulering og trening
  • Bistå med hjelp av søknad av tekniske hjelpemidler i hjem, skole og barnehage

Ergoterapeuten kan

  • Utrede og kartlegge barn med ulike funksjonsnedsettelser individuelt eller i gruppe
  • Veilede foresatte og andre i finmotorisk utvikling, stimulering og trening
  • Bistå med hjelp med søking og utprøving av tekniske hjelpemidler i hjem, barnehage og skole
  • Boligplanlegging, tilrettelegging og endring av bolig

Terapeutene deltar i tverrfaglige samarbeid med andre instanser som helsestasjon, barnehager, skoler, PPT, spesialhelsetjenesten og NAV.

Vurderingsmomenter

Alle henvendelser vurderes og prioriteres individuelt. Terapeuten vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet for videre oppfølging.

Forventninger/krav til den som mottar tjenesten

En forventer at avtaler holdes og at det gis beskjed dersom en er forhindret i å møte.

Egenbetaling

Kommunen tar ikke betalt for denne tjenesten.