Målgrupper

Målgruppen for gapahuken er skoler, barnehager, lag og foreninger, private

Bruk

Åpen for alle.

Reservasjon

Gapahuken kan ikke reserveres, men er åpen for alle.

Priser

Gratis

Kontaktinformasjon

Teknisk avdeling, tlf. 51 46 80 00

Områdebeskrivelse

Et flott tur- og aktivitetsområde med spesielle trær og planter i ei vestvendt li. Området preges av store eiketrær, ”tujaskog”, felt med mange spennende bartrær mv. Det er i de senere årene plantet ut en hel del rododendron. Det er anlagt en turvei gjennom området.

Aktivitetsmuligheter

Av aktivitetsmuligheter kan nevnes innlandsfiske hvor personer under 16 år fisker gratis. Voksne må kjøpe fiskekort på inatur.no. Godt egnet for kano- og kajakkpadling; parker i sørenden av Langavatnet. Egersund hageselskap har ansvar for plantesamlingen i området og det er en fin rundtur rundt Langavatnet eller Burmaveien. Det finnes mange krigsminner i området.

Området er spesielt tilrettelagt for skoler og barnehager hvor Dalane friluftsråd har utviklet et eget aktivitetsopplegg. Friluftsrådet holder til like i nærheten, Kiss og Leiv Tveits vei 11, og har en stor utstyrspark med utstyr som lånes/leies ut.

Fasilitetene

Gapahuken er innredet med benker og bålgruve. Det er satt ut et mobilt toalett (blått) på toppen av bakken.

Universell tilrettelegging

Ingen. Det er en bratt opp- og nedoverbakke mellom parkering og gapahuk.

Merknader

Bålbrenning kun i gruve i gapahuken. Det innføres ildforbud i tørre perioder.

Tips

Ta med egen ved. Gapahuken kan brukes til overnatting.

Aktuelle lenker

Dalane friluftsråd