Kvaliteten blir vurdert ut fra tallet på tarmbakterier, termotolerante koliforme bakterier pr 100 ml. Når tallet er over 1000, fraråder kommuneoverlegen bading på grunn av helsefare.

Prøvene tatt 15. august viser at Eieåne har mindre godt resultat med 110 cfu pr ml vann, mens resten har god kvalitet. Oversikten over badevannskvaliteten for alle steder de siste to år finner du her.

Badevannsprøver 15. august 2022

  • FARGE-gronn.jpg Tveida - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg Gådå - Under 10 cfu/100 ml
  • Gul Eieåne - 110 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg Lundeåne (Under Granholmen bro) - Under 10 cfu/100 ml
  • FARGE-gronn.jpg Lundeåne (Badeplass ved Spar) - 10 cfu/100 ml