Det finnes ulike definisjoner på mobbing. Tradisjonelt har definisjonene omhandlet negative handlinger utført over tid, og i relasjoner hvor maktforholdet har vært ujevnt.

Det er barnehagens ansvar å arbeide aktivt med forebyggende tiltak gjennom hele barnehageåret.

Relaterte dokumenter

Handlingsplan 2024 mot mobbing barnehagen.pdf