Det er satt et måltall på å bidra til å skape til sammen 130 nye arbeidsplasser i omstillingsperioden 2018 – 2023. Arbeidet skal fokusere på økt nyskaping i næringslivet, kompetanse, utvikling, samarbeid og nettverk.

Omstillingsplanen er det overordna styringsverktøyet i perioden for omstilling og beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i Eigersund i perioden 2018-2023. Omstillingsarbeidet er en ekstraordinær innsats for næringsutvikling, avgrenset til seks år.

Omstillingsplan

Omstillingsplan for tidligere år