Eigersund/Startsiden/Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen

Handlingsplan mot krenkende adferd og mobbing i skolen

print.png email  .png
Mobbeplan

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller medhald av kapittelet blir oppfylte.

Mobbing er handlinger fra voksne eller medelever som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning.

Relaterte dokumenter

Handlingsplan mobbing skole.pdf

Opprettet 13. juni 2018 av Sem Hadland. Oppdatert 13. juni 2018