Tilbudet om gratis HPV-vaksine organiseres via kommunene og er tidsbegrenset. Vaksinasjon må starte senest desember 2018 og den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder.

Tilbudet om gratis HPV-vaksine omfatter ikke kvinner født før 1991. Ordningen har ikke tilbakevirkende kraft, og kvinner som har betalt for HPV-vaksine får ikke refundert utgifter til vaksine og vaksinasjon. Kvinner som av ulike årsaker ikke får tatt de tre dosene innen 1. juli 2019 må selv betale for resterende doser.

Du kan ringe helsestasjonen i Eigersund kommune og få konsultasjon til vaksinering. Tilbudet er gratis.

Helsestasjonen i Egersund

Arenessmauet 1, 3. etasje
4370 Egersund
51 46 81 50