WHO har definert hvilke krav som skal stilles til helsepersonell som skal gi ammeveiledning og hva de vil bli evaluert på. En må i praksis vise kunnskapsbasert ammeveiledning. Helsestasjoner som arbeider i samsvar med denne kvalitetsstandarden vil bli sertifisert som Ammekyndig helsestasjon.

Så langt har det i Eigersund blitt født 51 gutter og 54 jenter.

Svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten driver med helsefremmende og forebyggende helsearbeid. Her blir foreldre forberedt og veiledet i foreldrerollen. Å sørge for god ammeveildning når en har fått barn, kan forhindre frustrasjoner og usikkerhet som kan være utmattende og slitsomt. De fleste mødre ønsker å amme sitt barn og vet mye om hvor viktig dette er for barnets utvikling både som liten og videre i livet.  Da er det viktig at vi har god og riktig kompetanse på amming.

På bildet ser vi Tove Hellvik, Karianne Eik Pettersen, Linn Iversen og Liv Jorun Hetland Nordvold som var de som var til stede da bildet ble tatt.

Relaterte lenker