Hva ser utviklingsanalysen på?

Samfunnsutvikling

  • Hvilke utviklingstrekk skaper utfordringer og muligheter for kommunen.
  • Spesielt fokus på faktorer som påvirker framtidig befolkningsutvikling

Næringsliv

  • Hvilke utviklingstrekk ser man i næringslivet som gir utfordringer og muligheter framover.
  • Spesielt fokus på arbeidsplass utvikling og lønnsomhet for framtidig utviklingsevne

Bosted

  • Hvor attraktiv er kommunen som bostedskommune
  • Spesielt fokus på boligbygging og sysselsatte etter bosted

Relaterte dokumenter