Denne informasjonen kan du finne på kommunens kartløsning som viser gjeldende reguleringsplaner og bestemmelser.

Hvis du vil bygge noe som ikke er tillatt i reguleringsplan eller i reguleringsplanbestemmelser så må du søke om dispensasjon.

Du må også vite hva som er tillatt grad av utnytting er på eiendommen din, det står vanligvis beskrevet i reguleringsplanen. I denne veilederen  får du hjelp til å finner frem til de riktige arealene. 

Trykk på bildet under og gå gjennom de 8 stegene.

Fra ide til ferdig