Startsiden/Eigersund/Tjenester A-Å/Logopedhjelp til barn og unge

Logopedhjelp til barn og unge

print.png email  .png
Bokstaver Hjelp til barn og unge med språkvansker.

Målgruppe

Barn og unge i førskole- og grunnskolealder i Eigersund kommune. Tilbudet gjelder barn og unge som har behov for hjelp på grunn av ulike språk og talevansker som for eksempel språklydsfeil, stemmevansker eller brudd i talerytmen.

Saksgang / fremgangsmåte

Forespørsel om logopedhjelp kan komme fra foreldre, barnehage, skole eller helsestasjon. Det er laget egne skjema for henvisning til logoped og disse skal underskrives av foreldre.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Søknadsbehandling

Ventetiden kan variere noe men vanligvis tar logopeden kontakt innen en måned etter henvisning.

Krav til vedlegg

Ansvarlig for tjenesten

For mer informasjon om tjenesten ta kontakt med PP-Tjenesten.

Opprettet 7. juli 2010 av Sem Hadland. Oppdatert 16. september 2011