Datoer for vaksinering

 • Fredag 14. oktober 2016 kl. 09:00 – 13:00
 • Fredag 21. oktober 2016 kl. 09:00 – 13:00
 • Fredag 28. oktober 2016  kl. 09:00 – 13:00

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Kontaktinformasjon

Du kan ta kontakt med Sentrum Helsestasjon mellom 08:00 – 13:00 alle arbeidsdager på telefon 51 46 81 50 

Priser

 • Risikogruppe: kr. 200
 • Andre: kr. 250

Betaling med kort.

Relaterte lenker