Oppfordring 

Kommunen har tidligere sendt ut oppfordring til alle lag og foreninger om å stoppe all organisert virksomhet til og med førstkommende fredag 16.4.2021 frem til kommunen får litt mer oversikt over situasjonen.

I tillegg har vi en sterk oppfordring til hver og en:

 • Er du i smittekarantene eller ventekarantene, sett deg inn i hva det innebærer og respekter reglene. 
 • Har du symptomer, test deg.
 • Hold nødvendig avstand, 1 eller 2 meter avhengig av situasjonen.
 • Begrens sosial kontakt/antall nærkontakter.
 • Bruk munnbind der du ikke klarer å holde nødvendig avstand.

Det er ikke tiden for å slappe av på smittevernstiltakene nå! Vi minner om at Nord-Jæren viderefører de nasjonale tiltakene gjennom egen lokal forskrift. Dette på grunn av smittesituasjonen i kommunene der. Eigersund kommune vil vurdere situasjonen og eventuelle behov for lokale tiltak i vår kommune i dagene fremover.

Situasjonen pr. tirsdag 13.4.21 kl 23:00.

 • Det er ikke registrert noen nye smittede i kommunen. 
 • Det at vi så langt ikke har fått nye positive smittetilfeller på tross av et stort antall tester, viser at tiltakene på skole og barnehager ser ut til å fungere etter hensikten.
 • Kommunen er fortsatt vurdert til å være på risikonivå 3.
 • Skoler, barnehager, kulturskole og voksenopplæringssenter er fortsatt sammen med øvrige enheter i kultur- og oppvekst på rødt nivå
 • Noen barnehager rapporterer om at det kan bli utfordrende å holde alle avdelinger åpne. Dette blir avklart i dagene som kommer.
 • På grunn av den store testaktiviteten har ikke kommunen kapasitetet til å kontakte den enkelte med testsvar. Alle får uansett testsvar på HelseNorge. Se egen artikkel med informasjon om dette.
 • Skolene har varslet alle som er berørt av endringer i karantenestatus.
 • Situasjonen er fortsatt uavklart og kan endre seg på kort varsel. 

Husabø skole

 • 1. trinn går ut av ventekarantene.
 • 4. trinn går ut av ventekarantene. 
 • 5. trinn er fortsatt i smittekarantene.
 • 6. trinn er fortsatt i smittekarantene.
 • For å få oversikt og kontroll på situasjonen, valgte kommunen å la hele Husabø skole ha hjemmeundervisning til og med fredag 16.4.21.
 • Skolen holder åpent for de som har foresatte i samfunnskritiske funk sjoner, som definert tidligere i epidemien. Elever i smitte- og ventekarantene kan ikke møte, selv om foreldrene har samfunnskritisk arbeid.

Voksenopplæringen

 • Her har ikke alle testsvarene kommet, så situasjonen er ikke helt avklart ennå. Vi forventer en avklaring i morgen. 

Rundevoll skole

 • Elevene i 2-3. klassetrinn er fortsatt i smittekarantene. Det dreier seg om 12 voksne og 59 elever som er i smittekarantene. 
 • Husstanden til elevene i 2-3 trinn kan nå avslutte sin ventekarantene.

Hestnes FUS barnehage (privat)

 • Avdeling Myntevik er ikke lengre i ventekarantene.
   

Generell informasjon

Vi minner om at uansett hvor flinke vi er til å overholde smitteverntiltak, kan vi alle bli utsatt for smitte eller bli nærkontakt. Dette er noe som kan skje for oss alle, på lik linje med forkjølelse eller influensa. Vi oppfordrer derfor alle til å være beviste på hvordan de snakker om dette slik at alle bidrar til at det oppleves som greit å teste seg, bli smittet og opplyse om egne nærkontakter om det skulle være nødvendig.

Det er ikke egne lokale tiltak i Eigersund kommune. Se oversikt over alle nasjonale regler og anbefalinger på nettsidene til HelseNorge.no 

Se vår artikkel om Karantene og isolering der du finner råd til alle i befolkningen om karantene og isolering. Informasjonen finnes på norsk, engelsk, somali, polsk, og arabisk. Her ser du hva de ulike karantenetypene innebærer:

Smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Ventekarantene

Du skal i ventekarantene hvis du deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. 

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

Er du vaksinert?

Vi minner om at vaksinert personer også kan også smitte andre og selv bli smittet. Karantenebestemmelser for smitte- og ventekarantene gjelder derfor også for dem.

Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra smittekarantene og ventekarantene i arbeidstiden, dersom det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig behandlingskapasitet i virksomheten.

 • det har gått minst tre uker etter første vaksinedose.
 • På fritiden gjelder smittekarantene og ventekarantene

Totalt antall registrerte i Eigersund kommune i hele perioden

Det er dermed registrert totalt 115 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Generelt om situasjonen i Eigersund kommune

Vi ønsker fortsatt å være tydelig at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier relativt lite om lokal smittespredning frem til nå. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger tidligere har blitt definert som "en rød kommune" og "Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet" gir i svært liten grad uttrykk for hva som er og har vært den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer. Hovedtyngden av de registrerte tilfellene i kommunen, er i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra "røde land". Merk at det aldri har ført til noen lokale smittespredning.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

 • å holde avstand
 • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
 • hoste i albuen
 • holde deg hjemme om du er syk
 • reduser sosial kontakt/antall nærkontakter

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)