Det jobbes godt i organisasjonen nå, og vi legger merke til kompetente, løsningsorienterte og vennlige kolleger som bidrar med en enorm innsats og samarbeidsvilje.  Alles bidrag og arbeidsinnsats er svært viktig for oss og menneskene i kommunen.

Introduksjonskurs for ansatte

Det er utviklet et nettkurs «Introduksjonskurs for ansatte i Eigersund kommune» i vår nye kurs og kompetanseplattform KS Læring. Målgruppen er alle ansatte, og kurset er tilpasset korona-situasjonen. Vi anbefaler at alle ansatte tar dette kurset. I KS Læring kan dere finne dette nettkurset og andre relevante kurs. Mer om ansattkurset og hvordan opprette en brukerprofil i KS Læring - finner dere på nettsiden til Eigersund kommune Kurs og e-læring.  

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten er her for våre ansatte og dere kan ta kontakt ved behov. Det er helt normalt å oppleve stress og stressreaksjoner i en slik situasjon som vi nå står i. For mer informasjon og kontaktinformasjon klikk her.

Takk til alle

Tusen takk for at dere bidrar og står på hver dag. Vi holder sammen - sammen for alle!

Med vennlig hilsen

Gro Anita, Tore, Eivind, Ingeborg, Jone, Dag Kjetil, Leif og Arild
Rådmannens lederteam