Budsjett og økonomiplan er Eigersund kommune sitt dokument som styrer hva en skal prioritere og jobbe med neste år og årene framover. Nytt budsjett for 2022 og økonomiplan for årene 2023 til 2025 foreligger ikke før dette er vedtatt i kommunestyret 20. desember.

Saksgang videre

  • Kommunedirektøres budsjettforslag presenteres (4. november). 
  • Politikerne får forslaget til budsjett og kan gjøre endringer.
  • Formannskapet vedtar sin innstilling/forslag til budsjett i sitt møte 24. november 2021. Dette forslaget med alle partiene sine forslag, offentliggjøres her på våre nettsider minst 14 dager før kommunestyret gjør sitt vedtak (kommuneloven § 14-3)
  • Endelig budsjett og økonomiplan vedtas i kommunestyret 20. desember 2021.

Tidligere budsjett og regskap finner du på vår samleside for Budsjett og regnskap.

Relaterte dokumenter