NAV melder på sine nettsider at arbeidsledigheten i vår kommune nå ligger på 5,3%. Dette er lavere en Sandnes og Haugesund men allikevel godt over gjennomsnittet for både Norge og Rogaland. For Eigersund har økningen det siste året vært på 80%. Det var et godt besøk på messen som ble holdt på Dalane videregående skole og det var flere gode møter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Eigersund kommune ønsker å være med på å begrense antallet helt ledige og har i dag inne 32 personer på arbeidstrening. Dette er et tilbud som primært gis til personer under tretti år. Det er også flere ledige plasser for arbeidstrening hvor en venter på kandidater fra NAV.

Lederne i kommunen har alle fått forespørsler om å ta inn personer på tiltak, noe en nå jobber videre med.

Det nå er flere søkere på ledige stillinger en tidligere. Der en før kunne ha problemer med å finne de rette kandidatene, får en nå flere godt kvalifiserte personer. En ser også at flere av søkerne kommer fra arbeid innen oljenæringen.

Ledige stillinger

Det ligger nå elleve ledige stillinger ute her på våre nettsider. Det er alltid en rullering innen Helse og omsorg, men nå det også muligheter for jobb innen de andre avdelingene

Relaterte lenker