Planen skal styrke kommunens evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg samfunnsutviklingen og nye krav og muligheter. Samfunnsdelen inneholder målbilder for hvordan vi ønsker at lokalsamfunnet vårt skal se ut i 2030, og tydelige veivalg og strategier for at vi skal komme oss dit.

En vil merke at det blir stadig viktigere at det vi gjør er samkjørt opp mot kommuneplanen, ikke bare administrativt, men også politisk. Derfor kan en se at i formannskapets budsjettmøte og i flertallsvedtaket, henvises det til kommuneplanen.

Planen har egen temaside

Se vår temanettside for kommuneplanen der en finner selve planen og alle relaterte dokumenter. Se også dokumentet Eigersund på vei mot 2030  - Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.

Ledere og saksbehandlere følger planen

Spesielt ledere og saksbehandlere må kjenne til kommuneplanens samfunnsdel slik at det vi gjør passer inn i det som her er vedtatt. Samme gjelder når vi legger frem politiske saker. Da må man kunne svare på hvordan "vår sak" passer inn i det som alerede er vedtatt i kommuneplanen.